Submenu

 • Wild en Gevogelte
 • Landschappen
 • Nostalgie
 • Overige
 • © Alle rechten voorbehouden.

  Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.

  Schilderijen

  Schilderen van wild is vooral kijken, kijken, en nog eens kijken.

  Hoe valt het licht, waar houden de dieren zich op, hoe gedragen ze zich?

  Dat zijn essentiële dingen voordat er ook maar iets op doek of papier wordt toevertrouwd!

  Een edelhert met bastgewei in een herfstbos, of een reebok met pas afgeworpen stangen in een zomerbos nou dat kan natuurlijk niet!

  Een mooie keiler schilder je ook niet uit met een volle vacht in een zomers tafereel!

  Dingen die je moet weten voordat het schilderij in je hoofd gereed is!

  Maar om de houding van de dieren goed te begrijpen, moet je er veel op uit trekken, liefst zo vroeg mogelijk met de meest actuele weersverwachting net in je oren geknoopt, waar vooral de windrichting een belangrijke rol speelt! En goed verstopt, achter een camouflagenet, en tussen de takken, stil in de nabijheid van een wissel gaan zitten!

  Vaak kom ik terug met heel veel indrukken. Deze worden meestal na een lange tijd verwerkt, als de compositie in m'n hoofd klaar is. M.a.w. ik moet het te maken schilderij voor me zien zoals ik denk dat het zo moet gaan worden. Pas dan pak ik de kwast!